CANE DA PASTORE BERGAMASCO
  logo.gif
clearpixel.gif tl.gif   tr.gif

bar.gif
home.jpgohodowli.gif
orasie.gifkontakt.giflinki.gifgaleria.gifenglish.gifksiega.gifbottom.gif  

news.gif

oraeline.gif
clearpixel.gif
 


hr.gif

About Kennel - Puppies - Contact - Gallery - Guestbook

 

Wszystkie regiony świata mają swoje , w nich wykształcone i dla nich typowe gatunki zwierząt. Są one składnikiem kultury życia zamieszkujących tam ludzi. Stawiamy sobie za zadanie zachowanie tych naszych " skarbów", uczynienie ich znanymi i szerzej rozpowszechnionymi. Każda żywa istota ma własny kod genetyczny, na który ma pewien wpływ okolica, w której się rodzi i żyje.Rasa jest wynikiem odpowiedniej, specyficznej selekcji, która z biegiem czasu prowadzi do rozwinięcia jednych, a wyeliminowania innych cech. Ma ona pewną bazę genetyczną przekazywaną ciągle z pokolenia na pokolenie. Naszym zadaniem jest utrzymanie w czystości danej rasy i zachowanie jej specyfiki.

PROF. DR L.G.CAVALCHINI

idi_dog.gif

hr.gif

 
  bl.gif
 Home ] O hodowli ] O rasie ] Kontakt ] E-mail ] English ] Galeria ]
br.gif